Posted on: 2015-07-26 by Guest

ฉันฝันถึงชายคนนึง ฉันไม่รู้จักเขาในความจริง ในฝันคล้ายว่าเรารักกันมาก มันเกิดขึ้นมาหลายครั้ง... และฉันไม่อาจตัดใจจากเขาได้ สิ่งที่ฉันรู้คือตัวอักษร K